Edície 2015Edície časopisu

Europapier Slovensko

Na otázky odpovedá: Ing. Josef Misof, PhD. – generálny riaditeľ spoločnosti Europapier Slovensko, s.r.o.

 

Od nášho posledného rozhovoru do časopisu PrintProgress už uplynul nejaký ten čas, udiali sa vo vašej spoločnosti nejaké zásadné zmeny, ktoré by ovplyvnili chod spoločnosti Europapier Slovensko? 

Chod spoločnosti ako takej je plynulý, aj keď nemôžeme konštatovať, že je bezproblémový, čo súvisí s trhovým prostredím, v ktorom sa nachádzame. V rámci zmien sme upravovali našu organizačnú štruktúru. Bolo potrebné ju zladiť s našou stratégiou a pripraviť na ďalšiu expanziu spoločnosti. Náš súčasný trh tvoria rôzne zákaznícke segmenty, ktoré majú svoje špecifiká. Vytvorili sme preto divízie Office, Supply a Printing, Writing, Consumables. Každá z nich sa sústreďuje na určitý zákaznícky segment. V súčasnosti pracujeme aj na programe následníctva, kde Pavol Nedeljak prevzal úlohu manažéra obchodnej jednotky Printing, Writing, Consumables a spolu s Henrietou Chválovou postupne preberajú i agendu a kompetencie od Ladislava Záhumenského, ktorý ide od januára budúceho roku do dôchodku. Naším cieľom je, aby bol tento proces plynulý a preto sme na ňom začali pracovať už v prvom polroku tohto roka.

Do spoločnosti sme začiatkom roka prijali Petra Valentiniho, ktorý k nám prišiel zo spoločnosti Ševt. Jeho úlohou je rozvoj nových obchodov so zameraním najmä  na koncových zákazníkov.

Ďalšia zmena v štruktúre súvisela s rastom významnosti digitálnej tlače. Peter Hanák bude zodpovedný za rozvoj portfólia digitálnych papierov. Pre zákazníkov sme pripravili testovacie balíčky formátu SRA3. Sú v nich vybrané natierané papiere, kreatívne dizajnové papiere a samolepiace papiere. Tieto materiály si môže každý zákazník na svojom stroji vyskúšať.

 Prevláda v týchto časoch u vás trend premýšľania nad podnikovými strategickými plánmi? Ak áno, aké sú? Pripravujete nejaké nové projekty?

Spoločnosti, ktoré neprehodnocujú ďalšie možnosti rastu nemôžu uspieť v budúcnosti. Europapier si uvedomuje, že predajom len komoditných papierov nie je možné zabezpečiť dlhodobý rast a ziskovosť. V minulosti sme spustili viaceré projekty z oblasti kreatívnych papierov a obalových materiálov. Rozvíjame divíziu Consumables, ktorá sa zaoberá predajom tlačových farieb, gumových poťahov, ofsetových platní a ďalšieho materiálu, určeného pre tlač.

Neustále hľadáme nové trhy. Trhy, ktoré sú rastúce a blízke pre našu obchodnú platformu. Začiatkom tohto roka sme rozšírili portfólio našich produktov o produkty hygieny, čistiacej chémie, osobných ochranných pracovných pomôcok a kancelárskych potrieb. Sú to produkty, ktoré sú prioritne určené pre koncových zákazníkov, teda akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu. Zároveň však dopĺňajú náš sortiment  u našich pôvodných zákazníkov, akými sú napr. tlačiarne, dizajnové štúdiá, reklamné agentúry a predajne kancelárskych potrieb. Pre jednoduchšiu orientáciu v nových produktoch sme pre našich zákazníkov pripravili katalóg Supply, ktorý obsahuje dôležité informácie o produktoch aj s cenami. Verím, že bude skvelou pomôckou. Je prehľadný a zapracovali sme do neho aj vybrané produkty z iných divízii, ktoré by sa mohli našim zákazníkom hodiť.

Raňajkové dizajn menu sa vždy tešilo veľkej účasti kreatívcov i našich obchodných partnerov. Tešíme sa na vás 25. 9. 2015.

Ďalší významný krok súvisí s dokončením akvizície rakúskej pobočky Paperlinx – spoločnosti Papernet. Prevzatím divízie vizuálnej komunikácie sa nám otvára možnosť rozšíriť sortiment u našich súčasných zákazníkov a zároveň osloviť celkom novú skupinu zákazníkov. Nechcem, aby tieto nové aktivity vyzneli tak, že v rámci predaja papiera nechceme rásť. Papier je a bude kľúčovým produktom našej spoločnosti. V skupine Heinzel Group, ktorou je Europapier súčasťou, vyrábame papier a celulózu, spájame zákazníkov na všetkých kontinentoch a zároveň aj samotný papier recyklujeme. Z toho vyplýva, že Europapier Slovensko sa bude vždy prezentovať na trhu ako predajca papiera. Rozvojom nových produktov si však zabezpečujeme väčšiu diverzifikáciu a nový zdroj budúcich príjmov.

Čo okrem presných dodacích termínov a vysokej kvality produktov viete zákazníkom ponúknuť?

Ak v minulosti veľkoobchodu na získanie zákazníkov stačilo mať širokú ponuku farieb a typov papierov, dnes by tento pasívny postoj rozhodne nepostačoval. Je preto nutnosťou aktívne sa orientovať v trendoch, získať si rešpekt dizajnérov, stať sa ich partnerom a aktívnou súčasťou  kreatívneho procesu. Spoločnosť Europapier Slovensko túto víziu odštartovala minulý rok partnerstvom najprestížnejšej konferencie o designe By Design, spoluprácou a podporou inštitúcií ako VŠVU či SND, no najmä vlastným formátom eventu Raňajkové dizajn menu v Europapieri. Hovoriť a diskutovať o trendoch atraktívnym spôsobom na pôde našej spoločnosti si vyžaduje prehľad a kontakty na domácej dizajnérskej scéne, ako aj podporu zo strany našich dodávateľov. Napríklad vzorky aktuálnej európskej produkcie, ktoré zo svojej švédskej centrály zabezpečil náš partner Arctic Paper, sú pre lokálnych dizajnérov neskutočnou inšpiráciou. A naopak, cítime potrebu prezentovať našu slovenskú tvorbu a umelcov v globálnom prostredí. Ako nadnárodná spoločnosť využívame pre komunikáciu na sociálnych sieťach vlastný blog pre milovníkov papiera – designandpaper.com. S on-line médiami nebojujeme, využívame ich v prospech tradičného média – PAPER IS NOT DEAD! – aj to je príklad našej lokálnej kampane, do ktorej sa zapojili mladí umelci a zverejnená bola aj v magazíne o designe Inspire.

Event Raňajkové dizajn menu pokračuje aj v tomto roku a zákazníci si spolu s nami môžu vychutnať vizuálne lahôdky už 25. septembra. Akcia je určená ľudom pracujúcim v kreatívnom priemysle – reklamné agentúry, freelancers, vydavateľstvá, marketing, architekti, produkcia, tlačiarne – ako miesto prezentácie noviniek a vzájomnej inšpirácie či networkingu v priestoroch spoločnosti Europapier Slovensko.

Chceli by sme tiež pokračovať v projekte odborných školenípre našich zákazníkov. Začiatkom roka sme zorganizovali prednášku s názvom Pantone farby alebo ako na optimálnu  reprodukciu priamych farieb. Dostali sme výbornú spätnú  väzbu a preto by sme chceli v tom pokračovať a stihnúť ešte jednu akciu do konca tohto roka. Aktuálne vyberáme tému, ktorá najviac rezonuje u našich zákazníkov. Určite vás budeme o školení informovať prostredníctvom našej webstránky a časopisu PrintProgress.

Podporujete, ale aj sami pripravujete zaujímavé akcie pre svojich zákazníkov. Podporujete aj nejaké projekty z pohľadu spoločenskej zodpovednosti?

Uvedomujeme si, že sa musíme pozerať aj na ďalšie  oblasti spoločenského života. Preto každý rok podporujeme projekty, ktoré sú realizované neziskovými organizáciami s rôznym zameraním. Pomohli sme napríklad pri realizácii niektorých detských titulov, ktoré by bez našej podpory nemuseli vzniknúť. Jednou z posledných aktivít, za ktorú som na svoj tím veľmi hrdý, je iniciatíva našich zamestnancov, ktorí sa rozhodli darovať krv v Národnej transfúznej stanici v nemocnici Ružinov. Verím, že touto aktivitou inšpirujeme aj ďalších a urobíme z toho v našej spoločnosti tradíciu.

Čo oceňujú vaši zákazníci na spoločnosti Europapier Slovensko?

Určite to sú znalosti a skúsenosti nášho obchodného tímu. Pracujeme s ľuďmi, ktorí pôsobili v tlačiarňach, poznajú ľudí, zázemie, technologické postupy a celkovú problematiku polygrafie. Máme v tíme ľudí, ktorí sú v našej spoločnosti od samotného založenia, teda od roku 1991. Sú to veľmi skúsení pracovníci. Pre nich je oveľa ľahšie vcítiť sa do potreby zákazníka a naplniť jeho očakávania. Nie sú to len predajcovia, ale odborníci, ktorí vedia poradiť a usmerniť. V tomto smere sú výraznou pridanou hodnotou pre našich zákazníkov backsellingové aktivity v reklamných agentúrach, teda u zadávateľov zákaziek. Okrem poradenstva a prezentovania nášho portfólia vieme sprostredkovať a odporučiť referencie a kontakt na našich partnerov – tlačiarov. Aby sme vedeli rýchlejšie reagovať na dopyt a ponúknuť široké portfólio tovarov, zintenzívnili sme naše spojenie s centrálnym skladom vo Viedni. Teraz sme tam každé ráno od pondelka do piatka. Väčšia a rýchlejšia  dostupnosť ku kreatívnym papierom a ďalším špeciálnym materiálom dáva obrovskú výhodu našim zákazníkom v súťaži o získanie zákazky od zadávateľa.

Ako hodnotíte rok 2015 z pohľadu vašej spoločnosti? Sú trendy v polygrafii priaznivé pre jej rozvoj a atraktivitu?

O trendoch polygrafie sa popísalo toho už dosť, veľa článkov k tejto téme bolo uvedených aj vo vašom časopise. Papier tu bol, je a bude, otázne je, v akom množstve a v akej forme. Pokiaľ chcete byť atraktívny, musíte sa vedieť odlíšiť. Pokiaľ trh vníma cenu ako jediný nástroj získania obchodu, pohybujeme sa na veľmi tenkom ľade. Komodita bojuje s komoditou a nakoniec vyhrá niečo iné, napríklad elektronické médium. Úspešný bude len ten, kto bude ponúkať pridanú hodnotu a bude schopný si nájsť zákazníka, ktorý bude ochotný za to aj primerane zaplatiť. Schopnosť odlíšiť sa závisí od kreativity a inovatívneho prístupu. Aby ste ale boli kreatívni a inovatívni, potrebujete mať stabilné finančné zázemie a nevenovať všetok svoj čas zbieraniu peňazí od svojich neplatičov. Preto finančné a manažérske znalosti, ktoré môžu byť niekedy podceňované, sú veľmi dôležité pre rozvoj spoločnosti. Na trhu vnímame finančné problémy našich obchodných partnerov, väčšinou spôsobené z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti. Pre majiteľov a vedúcich pracovníkov bude veľkou výzvou vedieť zvrátiť tento stav a zlepšiť finančnú disciplínu svojich obchodných partnerov. Neraz to bude znamenať riziko straty obchodov, čo bude mať vplyv na vyťaženosť strojov, obrat spoločnosti, zníženie ziskovosti, atď. Do toho sa nikomu, samozrejme, nechce. Kde je potom priestor na rozvoj a zvyšovanie atraktivity? Pozitívnym trendom je investovanie do nových technológií. Inštaluje sa tu niekoľko nových technológií a to z oblasti ofsetovej a digitálnej tlače. Znalosť vedieť, kedy a do čoho investovať, ako túto investíciu prefinancovať, aké riziko podstúpiť a ako zabezpečiť odbyt a tým plynulé cash flow je ďalšou veľkou výzvou.

Sme v druhej polovici kalendárneho roka. Vidíme náznaky oživenia vo výrobe, čo nás veľmi teší. Marže sú na veľmi nízkych úrovniach, a preto musí každý hľadať ďalšie možnosti rastu príjmov. My, veľkoobchodníci s papierom musíme sledovať okolité trhy a reagovať na cenový vývoj v týchto krajinách, aby sme zabezpečili rovnaké konkurenčné podmienky pre našich zákazníkov, ktorí predávajú svoje produkty na susedných trhoch. Zároveň musíme prinášať pre nich široké portfólio papierov, aby sme sa vedeli odlíšiť, a tým byť atraktívni pre zákazníkov. Pokiaľ dokážeme zabezpečiť papier za konkurenčné ceny a umiestniť nové produkty s vyššou pridanou hodnotou, nemám obavy z vývoja v tomto roku.

 

Za rozhovor poďakovala Mgr. Marianna Cabalová

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore