Tlačové správy - PolygrafiaTlačové správy - Manažment

KBA zvyšuje prognózu obratu a výsledku pro rok 2016

U skupiny Koenig & Bauer (KBA) se projevilo druhé čtvrtletí 2016 vedle úspěšného veletrhu drupa dobrou situací v oblasti zakázek, obratu i vlastními výsledky. V koncernu se pohyboval příchod zakázek od dubna do června 2016 v hodnotě 352,5 mil. € o 17,2 % nad obdobím předchozího roku, přestože ve čtvrtletních číslech je zahrnuta jen třetina zakázek udělených ve třímístné milionové výši. Následný efekt se postará o dodatečné impulsy ve druhém pololetí, neboť tradičně skupina KBA vede pouze kompletně zdokumentované a finančně zajištěné zakázky.

RAPIDA 145 – největší stroj pro archový ofsetový tisk na veletrhu drupa 2016.

  • Úspěšná drupa a vysoké objednávky ve výši 352,5 mil. € ve 2. čtvrtletí
  • Pololetní obrat 553,9 mil. € téměř o 30 % vyšší než v předchozím roce
  • Stav zakázek ve výši 639,8 mil. € zajistí vytížení i po roce 2016
  • Výrazně lepší výsledek +20,7 mil. € EBIT a +17,8 mil. € EBT
  • Široké portfólio umožňuje vyšší prognózu i přes heterogenní prostředí

 

V prvních šesti měsících byly nové objednávky na úrovni koncernu ve výši 618,8 mil. € o 1,9 % vyšší než v silném předchozím roce. Ve stejném období vzrostl obrat v porovnání s rokem 2015 o 29,7 % na 553,9 mil. € a stav zakázek o 7 % na 639,8 mil. €. K tomu řekl předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann: „To je dobrý polštář pro druhé pololetí a dává nám to dostatečnou jistotu, že i přes stávající konjunkturální a politické turbulence zvýšíme naše obchodní cíle pro rok  2016. Očekáváme tedy EBT výnos okolo 4 % při obratu koncernu mezi 1,1 a 1,2 miliardy €.“

Obrat a výsledek na dobré cestě

Obrat oproti roku 2015 vyšší téměř o 30 %, dobré vytížení závodů a úspory nákladů z programu restrukturalizace ukončeného k začátku roku se i přes vysoké náklady na veletrh a vývoj pozitivně projevily po šesti měsících ve výnosech. Proti dosaženému EBIT výsledku +20,7 mil. € v aktuálním vykazovaném období stojí v předchozím roce ještě ztráta –8,3 mil. €. Při lehce záporném výsledku úroků – 2,9 mil. € bude vykázán výsledek před zdaněním (EBT) +17,8 mil. €. Výsledek koncernu po zdanění dosáhne +17,2 mil. € (2015: –9,3 mil. €), což odpovídá výsledku na akcii 1,05 € (2015: –0,55 €).

I nadále dobrá netto likvidita

Vyšší zásoby pro realizaci obratu ve druhém pololetí a vzrostlé pohledávky podmíněné dodávkami zatížily netto příliv likvidních prostředků. Přesto bylo cashflow z provozní obchodní činnosti díky dobrému výsledku –10,6 mil. € výrazně lepší než v předchozím roce (2015: –28,9 mil. €). Volné cashflow dosáhlo –14,4 mil. € oproti –25,2 mil. € před dvanácti měsíci. Na konci června 2016 bylo k dispozici 168,7 mil. € likvidních prostředků. Po odečtení bankovních závazků činila netto likvidita 154,5 mil. €. Diskontní sazba snížená ze 2,4 % na 1,6 % pro tuzemské penze vedla i přes zisk koncernu k o něco nižšímu podílu vlastního kapitálu 25,5 % (konec roku 2015: 26,5 %).

KBA DRUPA 2016
Foto: Dobrá čísla hospodářských výsledků a pro výrobce tiskových strojů velmi úspěšný veletrh drupa v Düsseldorfu významným způsobem ovlivnily druhé čtvrtletí 2016 skupiny Koenig & Bauer.

Růst ve všech třech segmentech

V největším segmentu Sheetfed přinesl veletrh drupa skupině KBA zakázky ve třímístné milionové výši. Přibližně jedna třetina těchto objednávek se projevila již ve druhém čtvrtletí, zbývající budou připsány v dalším průběhu roku. Částkou 290,8 mil. € dosáhl příchod zakázek při stále dobré marži plánované hodnoty, z důvodu slabší konjunktury na některých hlavních trzích ale ne vysoké úrovně 368,1 mil. € předchozího roku. Obrat v porovnání s předchozím rokem vzrostl o 22,1 % na 291,7 mil. €. Na konci června byly v knihách zapsány zakázky v hodnotě 281,9 mil. €. Přestože jsou již veškeré náklady na veletrh drupa a výdaje na vývoj evidovány u nového digitálního archového stroje, vzrostl zisk segmentu na 8,6 mil. € (2015: 3,8 mil. €).

V segmentu Digital & Web se pohybovaly došlé zakázky ve výši 66,0 mil. € na úrovni předchozího roku. Obrat vzrostl o 75 % na 64,5 mil. €, přičemž zařízení digitálního tisku pro dekorový potisk a tisk na vlnitou lepenku měla významný podíl. Stav zakázek zůstal se 71,8 mil. € na dobré úrovni. Přestože náklady na vývoj pro růstový trh digitálního tisku zatížily výsledek, podařilo se dále snížit ztrátu segmentu pozitivním výsledkem po celé vykazované období ve druhém čtvrtletí na – 0,9 mil. € (2015: –8,9 mil. €). Tím se také tento nově orientovaný segment opět více přiblížil ročnímu cíli černých čísel.

Potěšitelně vzrůstající poptávka po tisku cenných papírů, potisku na plech, značení, flexibilním tisku obalů a potisku skla napomohla v segmentu Special navýšit došlé zakázky oproti roku 2015 o 47,7 % na 294,0 mil. €. Kromě toho bylo v porovnání s předchozím rokem dosaženo jasného nárůstu obratu z 37,7 % na 233,9 mil. €. Stav zakázek v polovině roku byl s 310,2 mil. € o 38,2 % vyšší než před dvanácti měsíci. Vyšší obrat a následný efekt z již ukončeného, většího projektu cenných papírů vedly ve druhém čtvrtletí k zisku segmentu 20,1 mil. €. Za prvních šest měsíců činí EBIT segmentu 20,3 mil. € (2015: 3,6 mil. €).

KBA DRUPA 2016
Foto: Silné postavení na trhu v potisku skládaných krabic upevnila společnost KBA-Sheetfed největším strojem pro archový ofsetový tisk na letošním veletrhu drupa (foto) a prezentací digitálního archového stroje pro tento segment vyvinutého společně s americkou korporací Xerox, který má přijít na trh v roce 2017.

Podíl exportu 86,1 % a méně zaměstnanců

Podíl exportu v koncernu vzrostl v porovnání s předchozím rokem z 84,9 % na 86,1 %. Do evropského zahraničí šlo 28,4 %, do Severní Ameriky 14,1 %, do oblasti Asie/Pacifik 30,4 % a do Latinské Ameriky a Afriky 13,2 % dodávek. 

Na konci června 2016 pracovalo ve skupině KBA 5.201 zaměstnankyň a zaměstnanců, o 65 méně než v předchozím roce. Bez učňů, praktikantů, samostatně výdělečných osob a pracovníků na částečný úvazek před odchodem do důchodu klesl počet personálu na 4.719.

report_KBA_2016

Navýšení cílů obratu a zisku pro rok 2016

I skupina KBA je konfrontována s nevýhodnými hospodářskými rámcovými podmínkami po celém světě. Pozitivní Book-to-Bill-Ratio při obratu koncernu v prvních šesti měsících vyšším o téměř 30 % oproti roku 2015, vysoký stav zakázek, velké množství projektů zákazníků ve výhledu, a rostoucí servis přiměly představenstvo k tomu, aby zvýšilo cíle obratu a výsledku pro rok 2016.

V potisku obalů skvěle umístěný segment Sheetfed je ve vývoji obratu a výsledků na dobré cestě a se stávajícím objemem zakázek již vytížen až do začátku příštího roku. V segmentu Digital & Web předpokládá management do konce hospodářského roku černá čísla. V segmentu Special očekává KBA 2016 výrazný růst se značným zlepšením výsledku. Obchod s cennými papíry příjem zakázek oproti roku 2015 téměř zdvojnásobil. Objednávky z trhů pro potisk flexibilních obalů a potisku na sklo vzrostly právě tak dvoumístně.

Na tomto pozadí a vzhledem k pozitivnímu vývoji obratu a výsledků v prvním pololetí chce představenstvo navýšit obrat koncernu oproti původní prognóze na hodnotu mezi 1,1 a 1,2 miliardy € a právě tak dosáhnout vyššího EBT výnosu okolo 4 %.

Čtvrtletní zpráva je k dispozici ke stažení ve formátu PDF na https://www.kba.com/investor-relations/finanzberichte/

Zdroj: KBA

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore