∷ Z aktuálneho vydania

KONFERENCIA PRINTPROGRESS 2022

Ako sa zmenil súčasný svet a ako sa zmenila polygrafia

V októbri minulého roku sa mala uskutočniť v Prahe konferencia Poly:Grafik:Um, ktorej hlavnou témou bolo účastníkom objasniť, aké zmeny vyvolala korona kríza v ekonomike sveta a ako sa konkrétne dotkla polygrafického priemyslu. Žiaľ, pre samotnú pandémiu a opatrenia spojené s organizovaním hromadných podujatí sme organizáciu druhého ročníka tejto konferencie boli nútení odvolať. Našu aktivitu sme presunuli na organizáciu šiestej konferencie PrintProgress, ktorá je naplánovaná v dňoch 6. a 7. októbra tohto roku v Trnave. V rámci veľtrhu Reklama Polygraf Obaly sme však venovali pozornosť tejto téme a zaradili sme súbor prednášok a diskusiu s odborníkmi aj do sprievodného programu veľtrhu.

Pozvanie do bloku prednášok a na diskusiu k téme prijali páni Petr Breburda z Igepa group, Martin Bělík z DataLine Technology, Stanislav Vaníček z Koenig & Bauer a Martin Hejl z THIMM pack‘n‘display. 90 minút prednášok a diskusií moderoval riaditeľ vydavateľstva VELDAN a vydavateľ časopisu PrintProgress Marian Hains. Tému o vnímaných zmenách vo svete podnikania a špeciálne polygrafie uviedol zamyslením, že každá kríza má svojich porazených, ale aj víťazov. „Víťazi sú tí, ktorí sa sústredia na ciele, nie na prekážky!“
Kríza zasiahla mnohých jednotlivcov či firmy, ktoré sa počas nej vzdali, alebo neprispôsobili novému dianiu. Podľa Mariana Hainsa v tejto kríze víťazia tí, ktorí sú pripravení, digitálni a stali sa flexibilnými. Index za roky 2020 a 2021 hovorí o tom, ako sa zmenilo správanie sa zamestnancov na pracovisku. Zmenené pracovné vzťahy, ktoré sa za posledné dva roky výrazne obmedzili, dokáže nahradiť, či oživiť hybridná práca.
„Nie sme odkázaní na to, aby sme chodili do kancelárie, ale môžeme pracovať z domu“. Samozrejme, to platí pre administratívnych pracovníkov a nie pre pracovníkov vo výrobe.
V rámci prednášky poukázal na fakt, kedy je možné nahradiť bežné stretnutia digitálnymi prenosmi. Z výskumu vyplýva, že viac ako 40 % globálnej pracovnej sily zvažuje tento rok odchod od zamestnávateľa, 46 % plánuje teraz presťahovať svoje bydlisko, pretože nepotrebujú chodiť do práce. Čas strávený na stretnutiach sa v globále viac ako zdvojnásobil a vo februári roku 2021 bolo doručených o 40 miliárd e-mailov viac v porovnaní s minulými rokmi. Respondenti z výskumu tvrdia, že sa cítia pohodlnejšie doma a dokážu sa o o čosi viac vložiť do práce. Celkom 73 % opýtaných chce, aby mali naďalej flexibilné možnosti práce na diaľku, ako aj zvýšenie frekvencie uverejňovania pracovných ponúk týkajúcich sa práce na diaľku. Sedem trendov hybridného spôsobu práce hovorí o tom, že flexibilita a flexibilný spôsob výkonu práce tu zostane aj do budúcnosti.

V rámci hrozieb vidí Marian Hains ako najviac ohrozenú generáciu Z, najmladšiu generáciu, ktorá vstupuje na pracovný trh. Nemajú totiž zatiaľ vybudované pracovné návyky a spôsob ich fungovania aj myslenia je výhradne digitálny. Preto je ťažké zapojiť príslušníkov tejto generácie do procesov, ktoré pri správnom fungovaní firiem prebiehajú a musia prebiehať, aby bola zabezpečená správna koordinácia činností a spolupráca jednotlivcov. V rámci zmenšovania objemu pracovných vzťahov a množstva kontaktov sú však v ohrození aj inovácie aj samotná digitalizácia, vyžadujúca si spoluprácu pracovných tímov a ich členov. Rutinná práca je na ústupe. Ľudia sa chcú cítiť slobodní vo svojej práci, tvoriť, mať viac vôle, a to aj pri dosahovaní osobných výsledkov. Rastúca je aj orientácia
na tímovú prácu a obsahovo jedinečná práca by mala predbehnúť prácu štandardizovanú.

Hostia, ktorí nám povedali viac o vlastných skúsenostiach Petr Breburda, riaditeľ spoločnosti Igepa group na prednáške prezradil,  že v roku 2020 vo firme pocítili zhruba 20-percentný pokles dopytu, ktorý sa začiatkom roku 2021 zmenil na nárast, čo v segmente výroby papiera spôsobilo niečo, čo tu mnoho desiatok rokov nebolo, resp. tu nebolo asi nikdy. A to situácia na trhu s papierom. To, ako vplývala na firmu Igepa group pandémia, povedal jasne a stručne: „Rok 2021 vnímame ako úplne novú a neznámu situáciu. Dodacie termíny a alokácie od výrobcov trvajú dlho. Ceny grafických papierov vzrástli takmer dvojnásobne.“ V rámci vystúpenia predniesol fakty spojené s grafickými papiermi, ako napríklad dlhodobý pokles spotreby grafického papiera, uzatváranie kapacít výrobcu, vplyv ceny energií, či vplyv špekulácie a paniky na objednávkový cyklus.

Martin Bělík, marketingový a produktový manažér spoločnosti DataLine Technology poňal svoju prednášku filozofickým smerom. Hovoril o nepomere pracovného výkonu stroja a človeka. Stroj dokáže spracovať napríklad 60 objednávok za deň vďaka pokroku technológií, ale zásluha človeka sa pomaly prepadá. Z vlastnej skúsenosti hovorí o fakte, že fyzické schôdzky so zákazníkmi sú omnoho prínosnejšie než akékoľvek komunikačné kanály. Aj napriek tomu vidí Martin Bělík
v investovaní do technológií akúsi podporu do budúcnosti. „Kto nebude investovať, stane sa menším a ešte menším, až bude najmenší.“ Poukazoval na zrýchlenú dobu, kedy sa niekoľko desiatok objednávok denne prijíma prostredníctvom internetu a je potrebné investovať
do strojov, ktoré stihnú vyhotoviť objednávku včas.
Stanislav Vaníček, marketingový manažér spoločnosti Koenig & Bauer vníma digitálne služby ako základ pre zber a analýzu dát na ceste k efektívnemu procesnému manažmentu. Česká republika je pozadu v rámci implementácie digitalizácie do práce, ktorá umožňuje zefektívnenie výroby. Avšak v súčasnosti ide o nutnosť digitalizovať prácu. Čo sa týka digitálnej tlače, povedal úprimne: „Skutočne veľkoobjemová priemyslová digitálna tlač je otázkou budúcnosti. Má to čas.“
Martin Hejl, riaditeľ spoločnosti THIMM pack‘n‘display, uviedol do obrazu vzťah polygrafie a nastupujúcej digitálnej generácie. Aj napriek problĂ©mom v polygrafickom priemysle si myslí, že polygrafia nie je mŕtva, papier sa bude využívať stále. Krabice totiž stále potrebuje každý. Hovoril o tom, že súčasným trendom je náhrada plastov práve papierovými výrobkami s cieľom ekologickosti a udržateľnosti. Túto zmenu sme mohli pocítiť náhradou plastových slamiek či pohárov
za papierové. Myslí si, že generácia Z bude prirodzene uprednostňovať papierové výrobky pred plastovými.
V rámci prednášky sme si vypočuli niekoľko názorov na súčasnú situáciu a jej vplyv na polygrafické prostredie. Firmy s rôznymi zameraniami si zmerali sily s obdobím krízy, ktorá sa ich dotkla negatívne, ale i pozitívne. Je potrebné myslieť do budúcnosti a ísť s dobou. Iste sa viac na aktuálne trendy v polygrafii ovplyvnené pandemickou krízou, dvomi rokmi lockdownov, mesiacmi vojnového konfliktu u našich východných susedov, dramatickým zdražením energií a surovinových vstupov, životných nákladov pre občanov na celom svete a nevieme čoho ešte, dozvieme z vystúpení našich spíkrov na 6. konferencii PrintProgress v Trnave, už začiatkom októbra tohto roku. Tešíme sa na osobné stretnutie na odbornom podujatí po viac ako 2 rokoch.

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore