Edície 2015Edície časopisu

Spýtali sme sa Ing. Romana Šípa, riaditeľa Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave

Vaša škola je jediná svojho zamerania na Slovensku. Ponúka niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, a ďalšie služby polygrafickej výroby. Od 20. februára 2015 pôsobí tiež ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu študijných a učebných  odborov 34 Polygrafia a médiá. Čo pre vašu školu znamená prijatie nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave? Zapojíte sa do duálneho vzdelávania?

Naša  škola je pripravená pre zabezpečenie teoretického vyučovania pre žiakov, ktorých si vybrali zamestnávatelia a s ktorými zamestnávatelia uzatvorili učebnú zmluvu v systéme duálneho vzdelávania. Viacerí pedagogickí zamestnanci školy sú absolventmi takéhoto systému vzdelávania v minulosti, alebo v tomto systéme žiakov vzdelávali.

Skúsenosti potvrdzujú, že takto pripravení polygrafickí odborníci boli po ukončení školy priamo zapojení do výrobného procesu v podnikoch, pre ktoré sa učili. Podpora zo strany zamestnávateľa spolu s teoretickou prípravou žiaka dávala žiakovi perspektívu. Vzdelanie spolu s pracovnými návykmi a zručnosťami zabezpečovalo v minulosti pre polygrafické podniky záruku dlhodobej perspektívy rozvoja vzdelaných odborníkov v celej výrobe.

Ing. Anton Puškár ( M&P) s riaditeľom školy Ing. Romanom Šípom.

Zákon o duálnom vzdelávaní nadobudne účinnosť v roku 2016, jeho prínosy ukáže až reálna prax.

Súčasná SOŠ polygrafická prešla od roku 1952 rôznymi premenami, ale vždy bola predovšetkým uznávanou polygrafickou vzdelávacou inštitúciou. A rovnako dôsledne sa, často aj v zložitých vonkajších podmienkach, držala zlatého pravidla – prepojenia vzdelávania študentov s najlepšou polygrafickou praxou.  Nie inak tomu bolo  aj v uplynulom školskom roku. Príklady sme vybrali len za rok 2015.

Vedenie školy dbá, aby sa i pedagógovia všeobecnovzdelávacích predmetov hlbšie zoznamovali s odbornou polygrafickou tematikou, o čom svedčí aj ich júnová návšteva v spoločnosti KASICO, ktorá nie je len tlačiarňou cenín, ale má i ostatnú polygrafickú výrobu. Hlavným cieľom bolo oboznámiť sa s tlačou a komplexnou výrobou kníh.

Foto: Ako sme sa mali možnosť presvedčiť, v pamäti študentov nadlho zostanú
nezabudnuteľné zážitky zo štvordňovej marcovej exkurzie v spoločnosti
Heidelberg v Rakúsku  a v jej výrobnom závode vo Weislochu.

 

 

Veľkému záujmu sa tešia interaktívne školenia  pre odborných pedagógov a majstrov odbornej výchovy, ktorých protagonistami sú špičkoví manažéri z polygrafickej praxe. Ich cieľom je oboznámiť pedagógov s aktuálne diskutovanými problémami súčasnej polygrafie. Na júlovom podujatí sa okrem iného z prednášky PhDr. Petra Spiesza, MBA, MSc. (Böttcher Slovensko) dozvedeli o súčasných
najčastejších problémoch v ofsetovej tlači a Ing. Anton Puškár ( M&P) mal pútavú prednášku o trendoch v obaloch a v obalových technológiách.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore