∷ Z aktuálneho vydania

ANKETA – 3D TLAČ A DIGITÁLNA VÝROBA V ROKU 2021

V decembri 2019 zverejnila spoločnosť HP trendy pre 3D tlač a digitálnu výrobu v roku 2020. Tieto predznamenávali zásadný vplyv na pokrok v Priemysle 4.0 – udržateľnejšiu výrobu, vplyv automatizácie, či nárast významu dát vo výrobe. Isté naplnenie týchto trendov ovplyvnila kríza, ktorá sa rozšírila v súvislosti s pandémiou choroby Covid-19, ktorá v čase uverejnenia vývojových trendov rozhodne očakávaná nebola. Podľa prognózy Eriky Lindauerovej, riaditeľky HP Inc. pre Českú republiku a Slovensko, mal byť rok 2020 obdobím realizácie 3D tlače a skutočného potenciálu digitálnej výroby naprieč priemyselnými odvetviami.
V predchádzajúcich troch vydaniach PrintProgress-u sme venovali pozornosť názorom na naplnenie už piatich z ôsmich trendov. Išlo o tieto predpovede:

1. Hranice digitálnej výroby sa posunú na novú úroveň (PP5/2020)

2. Automatizovaná montáž zažije rozvoj vo výrobných priestoroch (PP1/2021)

3. 3D tlač prinesie novú efektivitu dodávateľských reťazcov (PP1/2021)

4. Zrýchli sa kódovanie digitálnych informácií do tlačených 3D textúr (PP2/2021)

5. Udržateľná produkcia bude i naďalej utnosťou (PP2/2021).

Správa spoločnosti HP o trendoch uviedla, že digitálna výroba zmení tradičné odvetvia. Pred rokom predpovede spoločnosti HP hovorili súčasne o potrebe začleniť do 3D tlače strojové učenie.
Ako sa naplnili ďalšie z definovaných trendov? Opýtali sme sa našich respondentov z rôznych oblastí biznisu, manažérskej i vzdelávacej praxe.

Artur Bobovnický,
riaditeľ sekcie inovácií a medzi-národnej spolupráce, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Priemysel 4.0 nie je len o budúcich absolventoch. Digitálna transformácia priemyslu otvorí silný dopyt po rekvalifikácii formou vzdelávacích programov pre tých, ktorí zo školy odišli pred pár rokmi. Digitalizácia napreduje exponenciálne a k tomu bude potrebné vybudovať samostatný vzdelávací priemysel, ktorý sa bude vyvíjať rovnako rýchlo ako samotná digitalizácia – je to priestor pre spoluprácu vzdelávacích inštitúcií, ale aj iných poskytovateľov tréningov, pričom víťazmi budú tí, ktorí presvedčia priemysel o svojej schopnosti pomôcť ima predovšetkým ich zamestnancom.

Matej Korytár,
konateľ (Rapid Executive Officer), Rapidnext s.r.o.

Samotné vzdelávanie vo všetkých smeroch prechádza veľkými zmenami. Veľa odborov, ktoré sú na teoretickej báze bez nutnosti fyzických experimentov alebo skúseností, boli presunuté do online prostredia. Kvalita týchto materiálov stúpla v čase pandémie a najlepšie univerzity sveta poskytujú svoje vzdelávanie online.
Platí to aj pre výuku predmetov súvisiacich s výrobou. Ovládanie návrhárskych a konštruktérskych softvérov je nevyhnutnosť. Väčšina z nich je na 3D tlač prispôsobená. Poskytujú nástroje pre jednoduchšiu prípravu dát pre aditívnu výrobu, ich optimalizáciu, ponúkajú prepracované simulácie a odhalia nedostatky návrhu. Sú stále viac sofistikované
a takpovediac sa snažia rozmýšľať za konštruktéra. V zmysle návrhu je aditívna výroba iná, ako sme zvyknutí pri obrábaní a poskytuje iné možnosti. Treba však povedať, že nie všetko sa dá presunúť do online sveta a pri výrobe to platí dvakrát. Je nevyhnutné, aby budúci inžinieri sami videli výrobu, a tak najlepšie pochopili procesy, pre ktoré navrhujú. To im pomôže pri hľadaní riešení, ktoré budú originálne a naozaj užitočné.
Vzdelávanie nekončí len na škole, dnes sa vyvíja svet tak rýchlo, že učenie sa novým technológiám, softvérom je nevyhnutnosťou prežitia na trhu. Jednou z foriem, ktorú aplikujeme u nás vo firme, je napríklad experimentovanie s novými materiálmi a technológiami. Tak sa učíme novým možnostiam a postupom, ktoré zvyšujú produktivitu a kvalitu.

Tomáš Soóky,
konateľ spoločnosti Admasys SK (Slovensko) a 3Dwiser (Česko)
3D tisk přináší učitelům jedinečnou možnost zanést do studijních plánů moderní 3D technologie – navíc velmi zábavnou a praktickou formou. Nejenže rozšiřuje možnosti výuky přírodovědných, technických i humanitních předmětů, ale podněcuje přímé zapojení žáků a studentů, rozvíjí jejich tvůrčí myšlení.

Čítať celú anketu

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore