∷ Z aktuálneho vydania

Kontrola kvality tlače – PressSign

Kvalitná tlač je dnes samozrejmosťou. Samotná výroba tlačoviny je štandardný výrobný proces, ktorý má svoje pravidlá a zákonitosti, ktoré treba udržiavať v nastavených toleranciách. Už nie je priestor ani čas, aby sa každá jedna zákazka riešila individuálne, tlačový proces je potrebné nastaviť a následne dodržiavať.

PressSign je profesionálne riešenie od firmy Bodoni Systems, ktoré poskytuje potrebné nástroje na dodržiavanie kvality – tzv. „QualityControl“ –(ďalej len QC). Veľkou výhodou je, že tento softvér nie je závislý na konkrétnom hardvéri tlačových strojov, ale je ho možné použiť na ktorýkoľvek tlačový stroj a to aj pre starší. Je to obľúbené riešenie aj pre staršie tlačové stroje ako Heidelberg, KBA či Manroland, keď sa skenovací merací prístroj pokazí a nové zariadenie stojí relatívne veľa. Softvér PressSign dokáže využiť na meranie aj lacné meracie zariadenia firmy „x-rite“ (aj niekoľko ďalších výrobcov), akými sú napríklad i1 Pro, i1 Pro 2, či x-rite eXactscan.

Základný princíp:

Pomocou spectrofotometrického merania softvér PressSign meria štandardné škály na tlačovom hárku, následne
ich vyhodnocuje a zaznamenáva. Škály sa môžu merať vstavaným skenovacím systémom tlačového stroja, alebo samostatne meraním pomocou ručného spektrofotometra s možnosťou skenovania, ako sú napríklad x-rite eXactScan alebo aj i1 Pro. Na obrazovke počítača je okamžite vidieť farebnosť jednotlivých políčok škály a to buď samostatne, alebo po jednotlivých zónach tlačového stroja. Keď sa zapne zobrazenie po zónach, tlačiar okamžite vidí vyváženosť hárku a vyhodnotenie z hľadiska zhody so zvolenou normou alebo štandardom. Pretože každá štandardná škála k štandardnému tlačovému stroju obsahuje všetky potrebné políčka, vyhodnocuje sa aj nárast tlačového bodu, trapping, vyváženie šedej, či ďalšie faktory určujúce kvalitu tlače. Po dosiahnutí OK hárku, sa tento označí a od tohto momentu sa ostatné merania zaznamenávajú do vyhodnocovania. Tlačiar meria každý dohodnutý x-tý hárok a sleduje, či je tlač stabilná počas celej produkcie.

Z tlače je možné vygenerovať protokol v rôznych formátoch a s rôznym obsahom, ktorý v sebe obsahuje všetky požadované údaje o tlačovom procese a o samotnej kvalite tlače. PressSign hodnotí kvalitu tlače pomocou bodovacieho systému tzv. „Scoringsystem“, kde každý ukazovateľ kvality tlače, ako sú napríklad primárne farby, nárast tlačového bodu, či vyváženie šedej, je obodovaný v rozsahu nula až 100 %. Vo výslednom protokole je okamžite a jednoducho vidieť, s akou kvalitou bola tlačovina vytlačená. Na prvotné ohodnotenie sa používajú základné farby ako červená, oranžová a zelená s uvedeným percentom dosiahnutia kvality, čo robí protokol prehľadný pre každého. Súčasťou softvéru je aj trendové vyhodnocovanie tlače z hľadiska bodovania alebo z hľadiska nameraných hodnôt. Pre šéfa výroby a management je veľmi prospešný tzv. produkčný mód, v ktorom je graficky možné vidieť vývoj zvolených parametrov počas tlače, a tým určiť odbornosť a zodpovednosť tlačiara. To znamená napríklad, ako dlho trval nábeh tlače, ako dokázal udržať kvalitu počas tlače celej zákazky a podobne.

Čím a ako sa meria?

PressSign sa nasadí na tlačový stroj, ktorý môže byť vybavený vlastným skenovacím zariadením na meranie škály alebo aj na stroj, ktorý takéto zariadenie nemá. V prípade, že tlačový stroj je vybavený meraním škály, PressSign sa dokáže napojiť na snímací softvér a preberá dáta automaticky do svojej databázy. Ako už bolo spomenuté, Presssign využíva veľké portfólio meracích zariadení, ktorými sú dáta zo škály merané a to od tých najlacnejších, ako je napríklad i1 Pro až po automatickú skenovaciu lištu x-rite IntelliTrax.

V ponuke sú aj pomocné pravítka na meranie škál pre veľmi obľúbené meracie prístroje x.rite i1 Pro alebo i1 Pro 2, ktoré sú cenovo veľmi dostupné.

Čítať celý článok

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore